Dacă vrei să vorbești despre un video de pe net, spune „video”. Dacă vrei să te referi la un film scurt văzut într-un festival, îți recomand să spui „scurtmetraj” sau chiar așa: „film scurt”. Dacă e documentar și vrei să precizezi asta, poți să spui „microdocumentar” sau „documentar scurt”. Care-i problema cu „filmuleț”? Îți explic imediat.

Adolescente la un workshop — făcând teste de cameră pentru un ̷f̷i̷l̷m̷u̷l̷e̷ț̷ film scurt
  1. Este peiorativ. Când spui „articolaș”, aduci o jignire unui text scris de un jurnalist. Este peiorativ să spui despre un muzician că a compus o „piesucă” sau o „melodioară”. Este peiorativ să spui „fotografiuță”, „reportăjel”, „desenuț”, „postărică”, ”cămpăniuță de marketing”. Atunci de ce ar fi ok să spui „filmuleț”?!?!
  2. „Scurt”…

Filme care te invită să meditezi asupra condiției umane într-un context mai mare. Fac parte din listă documentare produse de The Guardian, Netflix și TIME, așadar toate sunt disponibile online. Vizionare plăcută! :)

Still din 2020: A Covid Space Odyssey

2020: A Covid Space Odyssey (The Guardian, r. Alina Manolache, Vladimir Potop)

Mai multe despre film: theguardian.com/space

A Year in Space (TIME, r. Marco Grob, Shaul Schwarz)

Seria completă aici: https://time.com/space-nasa-scott-kelly-mission/

Challenger: The Final Flight (Netflix, r. Daniel Junge, Steven Leckart)

Seria poate fi vizionată aici…

Alina Manolache

Alina Manolache este regizoare și producătoare de film documentar. Din când în când, recomandă documentare faine pe care le găsește pe web. — alinamanolache.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store