Dacă vrei să vorbești despre un video de pe net, spune „video”. Dacă vrei să te referi la un film scurt văzut într-un festival, îți recomand să spui „scurtmetraj” sau chiar așa: „film scurt”. Dacă e documentar și vrei să precizezi asta, poți să spui „microdocumentar” sau „documentar scurt”. Care-i problema cu „filmuleț”? Îți explic imediat.

Adolescente la un workshop — făcând teste de cameră pentru un ̷f̷i̷l̷m̷u̷l̷e̷ț̷ film scurt

Iată 6 motive să nu (mai) folosești cuvântul cu F:


Still din 2020: A Covid Space Odyssey

2020: A Covid Space Odyssey (The Guardian, r. Alina Manolache, Vladimir Potop)

A Year in Space (TIME, r. Marco Grob, Shaul Schwarz)

Challenger: The Final Flight (Netflix, r. Daniel Junge, Steven Leckart)

Despre autoare


1. Communion (r. Anna Zamecka)

2. The Other Side of Everything (r. Mila Turajlic)

3. American Factory (r. Julia Reichert, Steven Bognar)

4. Ultra (r. Balázs Simonyi)

5. Colectiv/ Collective (r. Alexander Nanau)

6. Into the Inferno (r. Werner Herzog)

Despre autoare


Les Glaneurs et la Glaneuse (dir. Agnes Varda, 2000)1. Nike — Dream Crazier (serie de microdocumentare 1–2 minute)

2. HP — History of Memory (serie de microdocumentare 5–6 minute)

3. Google — SEARCH ON (serie de microdocumentare 5–6 minute)


1. Green Floreasca


1. End of Summer (Sfârșitul verii)

Synopsis

Alina Manolache

Alina Manolache este regizoare și producătoare de film documentar. Din când în când, recomandă documentare faine pe care le găsește pe web. — alinamanolache.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store