„Filmuleț” — 6 motive pentru care îți recomand să eviți acest cuvânt

Dacă vrei să vorbești despre un video de pe net, spune „video”. Dacă vrei să te referi la un film scurt văzut într-un festival, îți recomand să spui „scurtmetraj” sau chiar așa: „film scurt”. Dacă e documentar și vrei să precizezi asta, poți să spui „microdocumentar” sau „documentar scurt”. Care-i problema cu „filmuleț”? Îți explic imediat.

Adolescente la un workshop — făcând teste de cameră pentru un ̷f̷i̷l̷m̷u̷l̷e̷ț̷ film scurt

Iată 6 motive să nu (mai) folosești cuvântul cu F:

Despre autoare

Alina Manolache este regizoare și producătoare de film documentar. Din când în când, recomandă documentare faine pe care le găsește pe web. — alinamanolache.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store