Trei serii de microdocumentare comisionate de branduri (2)

Poate că e prea dur să spunem că publicitatea a murit, însă e clar că vrem să fim provocați în alte moduri de către „cei care ne vând lucruri”. Unele branduri au început deja să își hrănească publicul cu materiale video „pe bune”, materiale care nu sunt generice sau de suprafață, ci vorbesc în mod concret despre cei de lângă noi și despre diferitele fațete ale lumii în care trăim.

Paleta documentarului de brand începe să cuprindă încet, încet, tot mai multe nuanțe, și de aceea am simțit nevoia să completez lista din articolul anterior cu încă trei recomandări.

De data aceasta, am selectat serii despre curaj și inovație, extravaganță și lux, respectiv despre atenția pentru natură/natural. Pe lângă poveștile memorabile (care reușesc să comunice niște valori și totodată să dăruiască ceva în plus), am apreciat la toate trei lookul cinematic și, în general, alegerile vizuale asumate care te fac să uiți că ești pe canalul Youtube al unei companii. Vizionare plăcută :)

1. Volvo — Human Made Stories (serie de microdocumentare 4–7 minute)

Recomand din serie:

2. Stella Artois — Legacy Hosts (serie microdocumentare 1–2 minute)

Recomand din serie:

3.Patagonia (microdocumentare, 1–2 minute)

Recomand din serie:

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

Despre autoare

Alina Manolache este regizoare și producătoare de film documentar. Din când în când, recomandă documentare faine pe care le găsește pe web. — alinamanolache.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store